حمیدرضا لطفی زاده

/ مدیرعامل

تحصيلات :

 • كارشناسي ارشد عمران آب  دانشگاه صنعتي اصفهان
 • كارشناسي عمران سد وشبكه دانشگاه صنعت آب وبرق – وزارت نيرو   پايان نامه: كاربرد مدلهاي بهينه سازي و شبيه سازي در تعيين حجم بهينه مخزن سد

تلفن تماس: 33366669-084

Email:abt- tarh2000@yahoo.com

سوابق علمي وپژوهشي وآموزشي

 • عضو هئيت علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد ايلام (10 سال)
 • عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان (10 سال)
 • عضو كميته تحقيقات شركت آب وفاضلاب استان ايلام (8 سال)
 • عضو كميته فني آب منطقه اي استان ايلام و آب منطقه اي غرب (15 سال)
 • عضو کميته فني شرکت  آب و فاضلاب روستايي (1 سال)
 • داراي ثبت اختراع هوشمند كردن شيرهاي فشارشكن در خطوط نفت وآب
 • داراي تاييديه سازمان پژوهشها ي علمي وصنعتي ايران – وزارت علوم (شير فشار شكن هوشمند)
 • ارائه مقاله به كد 730 در سومين كنگره ملي عمران – مديريت شبكه هاي آّ شهري مبتني بر فشار (1386)
 • ارائه مقاله به كد 1014 در سومين كنگره ملي عمران- مدلهاي بهينه سازي و شبيه سازي احتمالي در تعيين حجم بهينه مخزن سد (1386)
 • ارائه مقاله – مديريت آبخوان دشت موسيان- كنفرانس مديريت خشكسالي – اصفهان – 1378
 •   1388-GIS ارائه مقاله –  دومين كنفرانس سراسري آب- بررسي افت آبخوان دشت مهران در محيط
 • ISI چاپ 4 مقاله در زمينه شبكه آب و تصفيه آب و فاضلاب
 • (controlling  the water pressure in the pressure control networks using a new automatic pressure-reducing valve (2012        

 

سوابق اجرایی

 • گذراندن سه دوره كارآموزي در سد انحرافي امير آباد و سد مخزني ايلام  72و73و74
 • مسول دفتر فني سد انحرافي وسيستم انتقال آب اندوهجرد كرمان شركت ثارا..   1376 –
 • سرناظر مهندسين مشاور گاماسياب در پروژه اپي هاي رودخانه اي وايستگاه پمپاژ هليلان 1378
 • مدير مطالعات وژئوتكنيك  سدهاي  خاكي هيانان وتنگ نياز و نخود جار مديريت  آ ب وخاك ايلام  1379و1380
 • سرناظر و طراح مشاور گاماسياب درسد انحرافي وسيستم انتقال آب پهله وپرچينه 1380و1381
 • سرناظروطراح مهندسين مشاور ري آب در پروژه مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ، 160كيلومتر شبكه و ساخت تصفيه خانه اضطراري شهر ايلام  1381تا1385
 • طراح سيستم انحراف آب نيروگاه برقابي سد مخزني سيمره و نظارت بر عمليات تزريق و ژئوتكنيك 1385-
 • مدير  پروژه مطالعات مدل رياضي آبخوان دشت پاياب سد مخزني دويرج  ايلام – آب پخش زاگرس  1386
 • مشاور فني مدير عامل موسسه جواد الائمه قرارگاه خاتم النبياء در پروژه سدهاي مخزني کنگير ايلام، گاران مريوان و كوچري گلپايگان 1387
 • مدير عامل شركت مهندسين مشاور آريو بهين طرح (1398- 1386)