محسن نوری زاده

/ عضو هیئت مدیره

تحصيلات

كارشناسي ارشد: مكانيك طراحي كاربردي – ديناميك و كنترل، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تهران، 81/2/30

عنوان رساله کارشناسي ارشد: طراحي سيستم هاي مکانيکي روبات جوشکار, استاد راهنما: دکتر علي غفاري, استاد مشاور: دکتر سيد علي موسويان

 

كارشناسي: مكانيك – طراحي جامدات، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 78/6/31

عنوان رساله کارشناسي ارشد: طراحي ماشين تراش 50- TN , استاد راهنما: دکتر خسرو نادران طحان

 

سابقة كاری

     نام شركت يا موسسه    سمت تاريخ شروع تاريخ اتمام
1 شركت صنايع نوين دانا – تهران مهندس طراح 79/2/1 81/6/1
2 دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام عضو هيأت علمي 81/7/1 تاكنون
3 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان عضو ( پايه دو ) 82/8/15 تاكنون
4 جهاد دانشگاهي – واحد ايلام مسئول هستة فني مهندسي 84/7/1 86/6/30
5 شرکت مهندسين مشاور آريو بهين طرح عضو هيئت مديره و مهندس طراح 86/1/16 تاکنون
6 شرکت مهندسين مشاور فرايند معماري ناظر مقيم تاسيسات مکانيکي 89/12/1 تاکنون
7 سازمان بسيج علمي, پژوهشي و فناوري سپاه امير المومنين ايلام عضو کارگروه تخصصي فيزيک مکانيک 89/2/26 تاکنون

 

 

فعاليت هاي اجرايي

     نام پروژه    شركت يا موسسة طرف قرارداد تاريخ شروع تاريخ اتمام
1 مدير گروه رشته مهندسي صنايع – توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام 81/10/10 83/9/25
2 طراحي و نظارت بر تاسيسات ساختمان سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام 82/8/15 تاكنون
3 مسئول هسته فني مهندسي جهاد دانشگاهي – واحد ايلام 84/7/1 86/6/30
4 بازرسي و نظارت بر اجراي لوله کشي گاز منازل سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام 86/6/10 تاكنون
5 داوري اختراعات و طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام و سازمان بسيج علمي, پژوهشي و فناوري سپاه امير المومنين ايلام  86/6/30 تاکنون
6 ناظر مقيم تاسيسات مکانيکي استاديوم 1500 نفري ايلام سازمان گسترش و نوسازي اماکن ورزشي 89/12/1 تاكنون

 

 

پروژه‌ها و فعاليت‌هاي حرفه‌ای

     نام پروژه    شركت يا موسسة طرف قرارداد تاريخ شروع تاريخ اتمام
1 سرپرست دستگاه نظارت خط انتقال آبرساني به شهر ايوان شرکت آب منطقه اي ايلام 1/6/92 تاکنون
2 مدير پروژه طرح تامين آب اراضي زيد،تلخاب و زرانگوش سازمان جهاد کشاورزي ايلام 1/10/94 تاکنون
3 طراحي روبات جوشكار – شرکت صنايع نوين دانا شركت آذرآب اراك 79/2/1 80/6/1
4 طراحي ماشين اتواماتيک ريخته گر – شرکت صنايع نوين دانا شرکت آلومينيم سازي تبريز 80/3/20 81/6/1
5 مشاور نصب دستگاه Humid-Dryer شركت پويا نخ ايلام 82/8/15 82/12/10
6 عارضه يابي سازماني کارخانة آرد دره شهر – شرکت پويا سامانه پارسيان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 83/12/1 84/6/31
7 عارضه يابي سازماني کارخانة فايبر گلاس ايلام – شرکت پويا سامانه پارسيان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 83/12/1 84/6/31
8 تدوين استاندارد اتصالات پالت – روش آزمون موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي 83/7/1 83/11/1
9 تدوين استاندارد ماشين آلات جنگل داري – سازة حفاظتي کاربر موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي 84/5/1 84/9/1
10 طراحي خط لوله انتقال آب از چشمه هاي سياهگل به شهر ايوان- شرکت آريو بهين طرح شرکت آب منطقه اي استان ايلام 88/8/14 89/3/31
11 طراحي مکانيکال ايستگاه پمپاژ و مخازن طرح آبرساني به شهر ايوان- شرکت آريو بهين طرح شرکت آب منطقه اي استان ايلام 88/11/1 89/6/7
12 طراحي تاسيسات گرمايي, تعويض هوا, تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي ساختمان آموزشي شماره 1 و 2 – سازمان نظام مهندسي جهاد دانشگاهي واحد ايلام 89/7/10 89/8/15
13 طراحي مکانيکال تصفيه خانه طرح آبرساني به شهر ايوان- شرکت آريو بهين طرح شرکت آب منطقه اي استان ايلام 89/5/7
14 طراحي مکانيکال تصفيه خانه شهرک صنعتي ايلام – شرکت آريو بهين طرح شرکت شهرک هاي صنعتي استان ايلام 89/5/23

 

 

 

سوابق و فعاليت هاي آموزشي

     عنوان درس    گروه    موسسه آموزشي
1 روشهاي توليد 1 و 2 مهندسي صنايع – توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
2 استاتيک مهندسي صنايع – توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
3 آزمايشگاه اندازه گيري دقيق مهندسي صنايع – توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
4 نقشه کشي صنعتي 1 و 2 مهندسي صنايع – توليد صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
5 ديناميک مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
6 تاسيسات ساختمان مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
7 مقاومت مصالح 1 مکانيک ماشين آلات کشاورزي دانشگاه ايلام
8 انتقال حرارت مکانيک ماشين آلات کشاورزي دانشگاه ايلام
9 طراحي اجزا 1 مکانيک ماشين آلات کشاورزي دانشگاه ايلام
10 ترمو ديناميک کارداني اتومکانيک دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
11 استاتيک و مقاومت مصالح کارداني ايمني صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام

 

 

دوره هاي آموزشي و کارگاه

     عنوان دوره    موسسه برگزار کننده
1 طراحي کنترلرهاي صنعتي (PLC) دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
2 روشهاي تحقيق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
3 بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام
4 طراحي و نظارت بر تاسيسات گرمايي – تعويض هوا و تهويه مطبوع سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام
5 طراحي و نظارت بر تاسيسات بهداشتي سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام
6 نظارت و بازرسي لوله کشي و تجهيزات گاز ساختمان سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام
7 طراحي آسانسور و پله برقي سازمان نظام مهندسي ساختمان ايلام
8 سمينار فني روش بتن ريزي سد دو قوسي سيمره شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران

 

مقالات و تأليفات

     عنوان    انتشارات
1 طراحي سيستمهاي مکانيکي روبات جوشکار D&A-110 دهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مکانيک، تهران,1381
2 تدوين جزوة درسي روشهاي توليد 1 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
3 تدوين جزوة درسي روشهاي توليد 2 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام
4 تدوين جزوة درسي ترسيم به کمک کامپيوتر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ايلام

 

توانايي‌هاي نرم افزاري

تسلط بر نرم افزارهاي:

AutoCAD, Solid Works, Matlab, Working Model, Office Package

 

آشنايي با نرم افزارهاي:

Mechanical Desktop, Catia, Maple, Nisa, Ansys, Ms-Project, Catia, Maple, Nisa, Ansys, Ms-Proje

 

 

 

تلفن تماس: 33366330 , 33351849-084

Email: m_n_zadeh@yahoo.com